Biuro Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki
ul. Zwierzyniecka 7c 60-813 Poznań
tel. (0...61) 829-24-95 fax. (0...61) 829-24-28
e-mail: festiwa4@mail.amu.edu.pl

 

 

 

wspó³praca : buty,nike,adidas,puma